Biblos clube de lectores
Día das Letras Galegas 2020
 + Buscador BIBLOS
 
  10400 Referencias
  Buscar
PRESENTACIÓN SUBSCRICIÓNS PEDIDOS PROMOCIÓNS
+ Portada ++ Contacto ++ Ver compra +


 ¡ BENVIDO !
 + Usuario
 
 + Contrasinal
 

  


 PRIMEIROS CAPÍTULOS
 EMMA PEDREIRA
 «As cinzas adentras»
 XAVIER FRÍAS
 O pai do artista
 HONORÉ DE BALZAC
 Eugénie Grandet
 CARLOS AMIL
 Benaventurados os que aman
 RAÚL VEIGA
 Esta noite no cinema
 LITO CARAMÉS
 E agora pasa un tren
 LOIS PEÑA NOVO
 La Mancomunidad Gallega
 IRIA LÓPEZ TEIJEIRO
 Meniña de cristal
 PABLO ROIBÁS PAINCEIRA
 O xuízo de Kaissa
 EVA VEIGA
 Desconcerto
 INMA LÓPEZ SILVA
 Non quero ser Doris Day
 SANTIAGO LOPO E NORBERTO FERNÁNDEZ
 Game over
 EVA VEIGA
 Desconcerto II
 CARLOS FREIRE CORDEIRO
 Acompañamento para fuga
 XABIER IGLESIAS
 Daniel e a Porta do Ceo
 XOSÉ CARLOS CANEIRO
 Blue Moon
 TUCHO CALVO
 Corazón entre desertos
 MANUEL LOURENZO
 Medea dos fuxidos e outras pezas
 XAVIER CASTRO
 A mesa e manteis. Historia da alimentación en Galicia
 MARICA CAMPO
 Onde houbo lume
 ELENA VEIGA RILO
 Morte en fucsia
 XOSÉ DÍAZ DÍAZ
 Fraquezas
 IRIA MORGADE VALCÁRCEL
 Verbas no ar
  + AUTORES
 
Lingüística


GONZALO CONSTENLA BERGUEIRO E ANA LUNA ALONSO (ED. E COORD.)
 Linguas sen Estado e planificación lingüística (I): Italia e Francia
Achega ás outras linguas das repúblicas francesa e italiana, coa novidade de estaren estudadas desde un prisma galego. Abre un artigo de Felix Martí sobre a preocupación dos organismos internacionais sobre a diversidade lingüística.
ISBN:
84-8158-253-0
Páxinas: 244

UNIVERSIDADE DE VIGO
Prezo
19 €
PETER NEWMARK
 Manual de traducción
Manual pensado para quen se dediquen á tradución nos máis diversos campos. Edición de 1993. A tradución é de Francisco Xabier Fernández Polo.
ISBN:
84-8121-039-0
Páxinas: 404

17 x 24 cm
USC
Prezo
17,13 €
RONALD WARDHAUGH
 Introducción á sociolingüística
Libro que proporciona aos estudantes información básica sobre temas tratados en cursos de sociolingüística e socioloxía da linguaxe. Edición de 1992. Tradución de Mario Cal Varela.
ISBN:
84-7191-914-1
Páxinas: 444

17 x 24 cm
USC
Prezo
19,12 €


FÁTIMA OLIVEIRA
 ESGOTADO:Da língua e do discurso
Os trabalhos aqui apresentados, utilizando abordagens diversificadas no âmbito da Linguística, incidem quer sobre aspectos mais específicos do estudo da língua, quer sobre o estudo do discurso.
ISBN:
972-610-902-7
Páxinas: 652
Rústica
15 x 21 cm
Campo das letras
Prezo
29,4 €
XOÁN BABARRO GONZÁLEZ
 Galego de Asturias. Delimitación, caracterización e situación sociolingüística
Aborda o estudio de tódalas falas nadas na Terra Navia-Eo. Os textos de carácter etnográfico e literario escolmados no segundo volume permiten un maior achegamento á cultura occidental do Principado. Dous tomos.
ISBN:
84-95893-14-6
Páxinas: 1104
Formato: Colección
Rústica
17 x 24 cm
Fundación Pedro Barrié de la Maza
Prezo
25,71 €
CAMIÑO NOIA, XOSÉ Mª GÓMEZ CLEMENTE E PEDRO BENAVENTE JAREÑO (COORD.)
 Diccionario de sinónimos da lingua galega
As entradas van seguidas da categoría gramatical. Só hai explicacións do significado en palabras de uso pouco extendido ou para delimitar o contido semántico dos termos que se ofrecen como sinónimos dunha entrada.
ISBN:
84-8288-134-5
Páxinas: 834
Tapa dura
15 x 22 cm
Galaxia
Prezo
28,41 €


XOSÉ RAMÓN FREIXEIRO MATO
 ESGOTADO: Gramática da lingua galega. I Fonética e fonoloxía
Ofrecemos catro entregas dun proxecto global de gramática galega que A Nosa Terra define como orientativa.
ISBN:
84-89976-32-5
Páxinas: 318
Tapa dura
17 x 24,5 cm
A Nosa Terra
Prezo
20,9 €
XOSÉ RAMÓN FREIXEIRO MATO
 ESGOTADO: Gramática da lingua galega. II Morfosintaxe
Ofrecemos catro entregas dun proxecto global de gramática galega que A Nosa Terra define como orientativa.
ISBN:
84-95350-29-7
Páxinas: 748
Tapa dura
17 x 24,5 cm
A Nosa Terra
Prezo
28,5 €
XOSÉ RAMÓN FREIXEIRO MATO
 ESGOTADO: Gramática da lingua galega. III Semántica
Ofrecemos catro entregas dun proxecto global de gramática galega que A Nosa Terra define como orientativa.
ISBN:
84-89976-57-0
Páxinas: 368
Tapa dura
17 x 24,5 cm
A Nosa Terra
Prezo
20,9 €


XOSÉ RAMÓN FREIXEIRO MATO
 ESGOTADO: Gramática da lingua galega. IV Gramática do texto
Ofrecemos catro entregas dun proxecto global de gramática galega que A Nosa Terra define como orientativa.
ISBN:
84-96203-50-6
Tapa dura
17 x 24,5 cm
A Nosa Terra
Prezo
15,2 €
DAVID CRYSTAL
 A morte das linguas
O lingüísta galés aborda as facetas da desaparición xeneralizada de linguas en tempos recentes -cada ano morren entre 25 e 30 linguas no mundo- e argumenta en favor dunha ecoloxía lingüística.
ISBN:
84-8288-622-3
Páxinas: 264
Rústica
13,5 x 21 cm
Galaxia
Prezo
15,58 €
XOSÉ FEIXÓ CID
 Diccionario galego dos nomes
Adaptado á normativa aprobada pola Real Academia, proporciona amplo coñecemento sobre os nomes galegos de persoa, o seu significado a as súas traducións ás principais linguas do noso entorno. Recolle etimoloxía e formas de uso de carácter familiar.
ISBN:
84-9782-052-5
Páxinas: 828
Rústica
16 x 22 cm
Xerais
Prezo
25,46 €


HENRIQUE MONTEAGUDO E XAN M. BOUZADA (COORD.)
 O proceso de normalización do idioma galego 1980-2000. Volumen II. Educación
Neste segundo volume faise un diagnóstico do proceso de normalización da lingua galega no ensino infantil e primario a través do estudo da docencia do galego e en galego.
ISBN:
84-95415-67-4
Páxinas: 388
Tapa dura
16,5 x 23 cm
Consello da Cultura Galega
Prezo
14,29 €
ROSARIO ÁLVAREZ, FRANCISCO DUBERT E XULIO SOUSA (EDI.)
 Dialectoloxía e léxico
Recompila artigos presentados como relatorios no , celebrado en Santiago na primavera de 2001.
ISBN:
84-95415-66-6
Páxinas: 430
Tapa dura
16,5 x 23 cm
Consello da Cultura Galega
Prezo
14,29 €
CONSTANTINO GARCÍA E ANTÓN SANTAMARÍA (DIR.)
 Atlas lingüístico galego. Volume IV. Léxico. Tempo atmosférico e cronolóxico
Inicia a serie de volumes léxicos do Atlas. O material sobre o que se elaboraron os mapas está constituído polas 167 enquisas realizadas en todo o territorio de fala galega entre 1974 e 1976.
ISBN:
84-9752-012-2
Páxinas: 534
Rústica
24,5 x 33,5 cm
Fundación Pedro Barrié de la Maza
Prezo
102,86 €


++ Anterior ++   1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  ++ Seguinte ++

VOLVER SUBIR
BIBLOS clube de lectores | CONTACTO | TEXTO LEGAL