Biblos clube de lectores
As Letras de Carvalho Calero
 + Buscador BIBLOS
 
  10530 Referencias
  Buscar
PRESENTACIÓN SUBSCRICIÓNS PEDIDOS PROMOCIÓNS
+ Portada ++ Contacto ++ Ver compra +


 ¡ BENVIDO !
 + Usuario
 
 + Contrasinal
 

  


 PRIMEIROS CAPÍTULOS
 EMMA PEDREIRA
 «As cinzas adentras»
 XAVIER FRÍAS
 O pai do artista
 HONORÉ DE BALZAC
 Eugénie Grandet
 CARLOS AMIL
 Benaventurados os que aman
 RAÚL VEIGA
 Esta noite no cinema
 LITO CARAMÉS
 E agora pasa un tren
 LOIS PEÑA NOVO
 La Mancomunidad Gallega
 IRIA LÓPEZ TEIJEIRO
 Meniña de cristal
 PABLO ROIBÁS PAINCEIRA
 O xuízo de Kaissa
 EVA VEIGA
 Desconcerto
 INMA LÓPEZ SILVA
 Non quero ser Doris Day
 SANTIAGO LOPO E NORBERTO FERNÁNDEZ
 Game over
 EVA VEIGA
 Desconcerto II
 CARLOS FREIRE CORDEIRO
 Acompañamento para fuga
 XABIER IGLESIAS
 Daniel e a Porta do Ceo
 XOSÉ CARLOS CANEIRO
 Blue Moon
 TUCHO CALVO
 Corazón entre desertos
 MANUEL LOURENZO
 Medea dos fuxidos e outras pezas
 XAVIER CASTRO
 A mesa e manteis. Historia da alimentación en Galicia
 MARICA CAMPO
 Onde houbo lume
 ELENA VEIGA RILO
 Morte en fucsia
 XOSÉ DÍAZ DÍAZ
 Fraquezas
 IRIA MORGADE VALCÁRCEL
 Verbas no ar
  + AUTORES
 
Lingüística


Mª. C. HENRÍQUEZ (Ed.)
 O uso das línguas na perspectiva da Europa Comunitária
Textos do seminario internacional celebrado en Ourense en 1992 en que lingüistas e sociolingüistas vascos, cataláns, galegos e portugueses reflexionaron sobre os desafíos do presente e as propostas de futuro das respectivas linguas. En galego-portugués.
ISBN:
84-87305-09-1
Páxinas: 196
Rústica
15,5 × 21,5 cm
Associaçom Cultura Pul<>sar
Prezo
13,22 €
YVO JD PEETERS (Ed.)
 Poder, ideologia e língua
Traballo da reunión internacional sobre a planificación lingüística en Galicia, celebrada en Ourense en 1991. En galego-portugués.
ISBN:
84-87305-07-5
Páxinas: 120
Rústica
15,5 × 21,5 cm
Associaçom Cultura Pul<>sar
Prezo
8,11 €
FERDINAND DE SAUSSURE
 Curso de lingüística xeral
Obra que marca un fito na investigación sobre o fenómeno lingüístico en canto supuxo o nacemento da lingüística como ciencia. Tradución e estudo introdutorio de Xosé Manuel Sánchez Rei.
ISBN:
84-8487-077-4
Páxinas: 422

14 x 21 cm
Laiovento
Prezo
19 €


JOSÉ LUIS FORNEIRO
 Allá em riba un rey tinha una filha. Galego e Castelhano no Romanceiro da Galiza
Visión renovadora e polémica sobre a historia da lingua e da cultura galegas. O autor convida a coñecer a importancia do romanceiro galego para a historia de Galicia e ofrece un interesante repertorio de fenómenos perdidos ou raros na lingua do país.
ISBN:
84-933176-9-1
Páxinas: 192

19 × 15,5 cm
Difusora de letras, artes e ideas
Prezo
15,68 €
MARÍA HELENA MIRA MATEUS E FERNANDA BACELAR
 A língua portuguesa em mudança
Este livro contém os resultados de um trabalho de investigação sobre o discurso que se produz, em Portugal, nos meios de comunicação social (rádio, televisão e imprensa).
ISBN:
972-21-1724-6
Páxinas: 104

17 x 24 cm
Caminho
Prezo
12,6 €
MARÍA PILAR FREITAS JUVINO
 A represión lingüística en Galiza no século XX
Análise que da conta das agresións sufridas pola lingua galega ao longo do século XX que vén demostrar que se houbo unha lingua reprimida e perseguida en Galicia foi o galego.
ISBN:
978-84-9782-693-8
Páxinas: 864
Rústica
13 × 21 cm
Xerais
Prezo
37,24 €


XESÚS ALONSO MONTERO
 Encuesta mundial sobre la lengua y la cultura gallegas
Ed. facsímile con estudo introdutorio dun libro fundacional da sociolingüística galega.36 recoñecidos intelectuais se pronuncian sobre a nosa lingua e cultura, os seus problemas e o seu futuro. Sorprenderá a actualidade das análises aquí recollidas.
ISBN:
978-84-89323-25-4
Páxinas: 268

13 × 23 cm
Alvarellos
Prezo
16,15 €
VARIOS AUTORES
 Bibliografía analítica da lingua galega (2004)
Este nº 1 dos Cadernos da BILEGA está constituído por 803 entradas que corresponden á produción bibliográfica sobre o idioma galego xerada en 2004, tanto en formato impreso como dixital.
ISBN:
978-84-453-4494-1
Páxinas: 398

17 × 24 cm
Centro Ramón Piñeiro
Prezo
9 €

 Cadernos de fraseoloxía galega nº 9
Volume que conta con doce estudos fraseográficos. Na sección “Recadádivas”, Ramón Anxo Martíns Seixo recolle e explica 108 fórmulas que se empregan na actualidade en moi variados puntos do país galego.
ISBN:
06-0119-14
Páxinas: 341

17 × 24 cm
Centro Ramón Piñeiro
Prezo
8 € Glosario de termos para a avaliación de linguas
Ferramenta de traballo para as persoas implicadas no ensino e nos procesos de avaliación de linguas. Presenta a palabra en galego, cos seus correspondentes termos en inglés, castelán, portugués e catalán, máis a definición e unha relación de códigos
ISBN:
978-84-453-4582-5
Páxinas: 116

24 × 22 cm
Centro Ramón Piñeiro
Prezo
5 €
CARME HERMIDA GULÍAS
 Gramática práctica (Morfosintaxe)
Descrición da morfoloxía e da sintaxe do galego destinada ao público en xeral fuxindo da terminoloxía e as explicacións máis técnicas e especializadas que puidesen dificultar a comprensión do texto.
ISBN:
84-7824-453-0
Páxinas: 360
Rústica
17 x 24 cm
Sotelo Blanco
Prezo
19 €
SUSANA MENÉNDEZ SEOANE
 Estudio y planificación de las bibliotecas públicas de la ciudad de A Coruña
Estudo sobre a planificación das bibliotecas públicas e da súa evolución desde os inicios do século XX ata a actualidade. O desenvolvemeto teórico complétase cun exercicio práctico de planificación das bibliotecas públicas de A Coruña.
ISBN:
978-84-9749-283-6
Páxinas: 286

17 × 24 cm
Universidade da Coruña
Prezo
17,1 €


BENIGNO FERNÁNDEZ SALGADO (DIR.)
 Diccionario Galaxia de usos e dificultades da lingua galega
Benigno F. Salgado dirixiu o equipo formado por Zaixega Casas Aguín, Antonio Fernández Salgado e Cristina González Alonso autores desta obra orientada a resolver todo tipo de dificultades na fala e na escritura.
ISBN:
84-8288-752-1
Páxinas: 1
Rústica
16 x 23,5 cm
Galaxia
Prezo
43,32 €
MARÍA XESÚS MÉNDEZ ÁLVAREZ
 DESCATALOGADO. Ortografía da lingua galega
O subtítulo, “Descrición, regras e ditados” define xa os contidos desta obra na que se atopa unha recompilación exhaustiva de todos os aspectos gráficos que atinxen á correcta escritura da nosa lingua cunha presentación razoada das regras ortográficas.
ISBN:
84-9782-237-4
Páxinas: 254
Rústica
17 x 23,8 cm
Xerais
Prezo
23,75 €
SABELA RIVAS BARRÓS
 DESCATALOGADO: A derradeira lección dos mestres
Analiza as formulacións que conforman o pensamento pedagóxico do movemento galeguista desde o comezo do século XX ata a II República.
ISBN:
84-8302-663-5
Páxinas: 278
Rústica
13,5 x 21 cm
Xerais
Prezo
18,53 €


++ Anterior ++   1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  ++ Seguinte ++

VOLVER SUBIR
BIBLOS clube de lectores | CONTACTO | TEXTO LEGAL