Biblos clube de lectores
Día das Letras Galegas 2020
 + Buscador BIBLOS
 
  10400 Referencias
  Buscar
PRESENTACIÓN SUBSCRICIÓNS PEDIDOS PROMOCIÓNS
+ Portada ++ Contacto ++ Ver compra +


 ¡ BENVIDO !
 + Usuario
 
 + Contrasinal
 

  


 PRIMEIROS CAPÍTULOS
 EMMA PEDREIRA
 «As cinzas adentras»
 XAVIER FRÍAS
 O pai do artista
 HONORÉ DE BALZAC
 Eugénie Grandet
 CARLOS AMIL
 Benaventurados os que aman
 RAÚL VEIGA
 Esta noite no cinema
 LITO CARAMÉS
 E agora pasa un tren
 LOIS PEÑA NOVO
 La Mancomunidad Gallega
 IRIA LÓPEZ TEIJEIRO
 Meniña de cristal
 PABLO ROIBÁS PAINCEIRA
 O xuízo de Kaissa
 EVA VEIGA
 Desconcerto
 INMA LÓPEZ SILVA
 Non quero ser Doris Day
 SANTIAGO LOPO E NORBERTO FERNÁNDEZ
 Game over
 EVA VEIGA
 Desconcerto II
 CARLOS FREIRE CORDEIRO
 Acompañamento para fuga
 XABIER IGLESIAS
 Daniel e a Porta do Ceo
 XOSÉ CARLOS CANEIRO
 Blue Moon
 TUCHO CALVO
 Corazón entre desertos
 MANUEL LOURENZO
 Medea dos fuxidos e outras pezas
 XAVIER CASTRO
 A mesa e manteis. Historia da alimentación en Galicia
 MARICA CAMPO
 Onde houbo lume
 ELENA VEIGA RILO
 Morte en fucsia
 XOSÉ DÍAZ DÍAZ
 Fraquezas
 IRIA MORGADE VALCÁRCEL
 Verbas no ar
  + AUTORES
 
Lingüística


TERESA MOURE
 ESGOTADO: Ecolingüística. Entre a ciencia e a ética
A perspectiva ecolingüística aplicada á relación entre lingua e visión do mundo, o concepto de lingua, a unidade e a diversidade lingüística e a morte das linguas, entre outros temas .
ISBN:
978-84-9749-455-7
Páxinas: 130
Rústica
14 × 20 cm
Universidade da Coruña
Prezo
10 €
Teresa Moure
 Linguística Eco- O estudo das línguas no Antropoceno
Divulgação linguística arquitetada por uma pessoa competente na matéria e, o que também é muito importante, comprometida com a defesa da diversidade e da riqueza lingüística.
ISBN:
978-84-16545-29-2
Páxinas: 202

14 × 21 cm
Através Editora
Prezo
15 €
Marco Neves
 O galego e o português são a mesma língua?
Reflexões sobre o funcionamento das línguas e o plurilinguismo, percursos pela história da linguagem humana e desta língua em particular e algumas ideias sobre as relações entre as sociedades da Galiza e de Portugal as suas identidades e os seus falares.
ISBN:
978-84-16545-31-5
Páxinas: 136

14 x 21 cm
Através Editora
Prezo
12 €


ARTURO DE NIEVES E CARLOS TAIBO (COORD.)
 Galego, português,galego-português.
Falam 56 figuras da cultura galega em que as pessoas entrevistadas dam a sua opiniom acerca da adequaçom da vigente norma institucional para o galego, a relaçom entre galego e português e a vinculaçom da Galiza com o resto da lusofonia.
ISBN:
978-84-87305-51-1
Páxinas: 168

14 × 21 cm
Através Editora
Prezo
12 €
ESTEFANÍA MOSQUERA CASTRO
 Didáctica da lingua e novos soportes comunicativos: a linguaxe SMS
Traballo que explora as posibilidades didácticas da linguaxe SMS para a aprendizaxe lingüística e literaria. Finalista do premio internacional Educared 2011,a proposta repara na utilidade da linguaxe SMS nas aulas de ensino secundario.
ISBN:
978-84-938747-1-1
Páxinas: 82

21 × 21 cm
AS-PG
Prezo
10 €
CARLOS CALLON
 Como falar e escribir en galego con correccion e fluidez
Libro práctico no que Carlos Callón, ofrece consellos para dar o paso de usar o galego e mellorar a calidade lingüística. Está dirixido a un público moi amplo,que vai desde persoas que queren comezar a falar galego, ata quen desexan mellorar o seu nivel.
ISBN:
978-84-9914-447-4
Páxinas: 240

13 × 20 cm
Xerais
Prezo
12,5 €


GONZALO NAVAZA BLANCO
 Fitotoponimia galega
Este volume ocúpase do estudo etimolóxico, semántico e morfolóxico de cerca de 8.000 nomes de lugar. A análise de cada unha das formas vai acompañada de atestacións medievais e dan información sobre as primeiras documentacións e a historia dos topónimos.
ISBN:
84-95892-53-7
Páxinas: 500

23 × 17 cm
Fundación Pedro Barrié de la Maza
Prezo
27,55 €
CONSTANTINO GARCÍA E ANTÓN SANTAMARINA (DIR.)
 Atlas Lingüístico galego. Volume V: Léxico. O ser humano (I)
O volume V é o segundo dedicado á cartografía da variación lexical e recolle as preguntas referidas á expresión da dimensión física do ser humano. Investigadores: Rosario Álvarez Blanco, Francisco Fernández Rei e Manuel González González.
ISBN:
84-95892-44-8
Páxinas: 589

24 × 34 cm
Fundación Pedro Barrié de la Maza
Prezo
109,25 €
MARIA RAQUEL DELGADO-MARTINS
 Ouvir Falar. Introdução à Fonética do Português
A autora plasma em esta obra o froito de 30 anos (1971-2001) de intensa investigação teórica e experimental e de docência na área da Fonética, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
ISBN:
972-21-0646-5
Páxinas: 192

17 × 24 cm
Caminho
Prezo
14,7 €


CARLOS CALLÓN
 Como defender os teus dereitos lingüísticos
Lembra o autor que a recuperación dunha lingua nunca é un proceso espontáneo e por iso ofrece nestas páxinas unha “guía de conduta” para vivirmos en galego, “porque os pequenos xestos ―afirma ― poden orixinar grandes transformacións”.
ISBN:
978-84-9914-287-6
Páxinas: 208
Rústica
17 × 24 cm
Xerais
Prezo
15,82 €
XULIÁN MAURE RIVAS
 Para unha escriptoloxía do Galego. Edición e estudo escriptolóxico do Tombo do Hospital dos Pobres d
Ademais de ser un estudo da grafía galega do século XV, é unha edición rigorosa da colección de documentos escritos entre 1432 e 1490, que se gardan nun pequeno tombo do Hospital dos Pobres de Tui, no Arquivo Diocesano desta cidade.
ISBN:
84-95892-37-5
Páxinas: 408

23 × 17 cm
Fundación Pedro Barrié de la Maza
Prezo
27,55 €
SERAFÍN ALONSO PINTOS
 O proceso de codificación do galego
Texto da tese de doutoramento de Serafín Alonso, defendida na Facultade de Filoloxía da USC en setembro do 2005. Culmina case unha década de estudo dedicada ao galego escrito do período desde os anos da posguerra ata a actual normativa oficial.
ISBN:
84-95892-54-5
Páxinas: 348

17 × 23 cm
Fundación Pedro Barrié de la Maza
Prezo
23,75 €


PABLO MARTÍNEZ LEMA E GORETTI SANMARTÍN REI
 Unha outra guía para a intervención lingüística
Expertos procedentes dos departamentos de normalización de universidades, concellos e outras institucións reflexionan sobre as prácticas e estratexias de dinamización desenvolvidas nos respectivos ámbitos de actuación.
ISBN:
978-84-9749-502-8
Páxinas: 192

17 × 24 cm
Universidade da Coruña
Prezo
14 €
VARIOS AUTORES
 No meu mar, na miña lingua. Léxico galego de embarcacións e deportes náuticos
Traballo sobre léxico especializado en galego realizado por un equipo de profesores e alumnos do IES de Rianxo. Sistematizado a xeito de dicionario, achega termos referidos ás embarcacións e outros relacionados co mundo do mar.
ISBN:
978-84-15400-13-4
Páxinas: 94
Rústica
13 × 20 cm
Toxosoutos
Prezo
14 €
XOÁN LÓPEZ VIÑAS, CILHA LOURENÇO MÓDIA E MARISA MOREDA LEIRADO
 Gramática práctica da lingua galega. Comunicación e expresión
Manual para ampliar,consolidar e sistematizar o coñecemento do galego e resolver dúbidas de tipo teórico-práctico a nivel oral e escrito. Está concibida como unha guía de contidos para as aulas,se ben pode utilizarse como un instrumento de autoformación.
ISBN:
978-84-92630-63-9
Páxinas: 548

15,5 × 23 cm
Baía Edicións
Prezo
28,5 €


++ Anterior ++   1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  ++ Seguinte ++

VOLVER SUBIR
BIBLOS clube de lectores | CONTACTO | TEXTO LEGAL