Biblos clube de lectores
As Letras de Carvalho Calero
 + Buscador BIBLOS
 
  10530 Referencias
  Buscar
PRESENTACIÓN SUBSCRICIÓNS PEDIDOS PROMOCIÓNS
+ Portada ++ Contacto ++ Ver compra +


 ¡ BENVIDO !
 + Usuario
 
 + Contrasinal
 

  


 PRIMEIROS CAPÍTULOS
 EMMA PEDREIRA
 «As cinzas adentras»
 XAVIER FRÍAS
 O pai do artista
 HONORÉ DE BALZAC
 Eugénie Grandet
 CARLOS AMIL
 Benaventurados os que aman
 RAÚL VEIGA
 Esta noite no cinema
 LITO CARAMÉS
 E agora pasa un tren
 LOIS PEÑA NOVO
 La Mancomunidad Gallega
 IRIA LÓPEZ TEIJEIRO
 Meniña de cristal
 PABLO ROIBÁS PAINCEIRA
 O xuízo de Kaissa
 EVA VEIGA
 Desconcerto
 INMA LÓPEZ SILVA
 Non quero ser Doris Day
 SANTIAGO LOPO E NORBERTO FERNÁNDEZ
 Game over
 EVA VEIGA
 Desconcerto II
 CARLOS FREIRE CORDEIRO
 Acompañamento para fuga
 XABIER IGLESIAS
 Daniel e a Porta do Ceo
 XOSÉ CARLOS CANEIRO
 Blue Moon
 TUCHO CALVO
 Corazón entre desertos
 MANUEL LOURENZO
 Medea dos fuxidos e outras pezas
 XAVIER CASTRO
 A mesa e manteis. Historia da alimentación en Galicia
 MARICA CAMPO
 Onde houbo lume
 ELENA VEIGA RILO
 Morte en fucsia
 XOSÉ DÍAZ DÍAZ
 Fraquezas
 IRIA MORGADE VALCÁRCEL
 Verbas no ar
  + AUTORES
 
Lingüística


FERNANDO VADQUEZ CORREDOIRA
 101 falares com jeito
Esta obra fornece numerosas dicas para melhorar nos usos linguísticos e expurgar castelhanismos nosso idioma.
ISBN:
978-84-87305-44-3
Páxinas: 184

21 × 14 cm
Através Editora
Prezo
15 €

 Dicionario de galego
O Dicionario de galego Ir Indo, con máis de 65.000 entradas, convértese no dicionario de galego máis novidoso, completo e actualizado do mercado lexicográfico de hoxe en día. Redactado segundo os recentes cambios introducidos nas Normas ortográficas e mo
ISBN:
84-7680-504-7
Páxinas: 2
Rústica
20 x 26 cm
Ir Indo
Prezo
93,88 €
CARLOS GARRIDO E CARLES RIERA
 Manual de galego científico
Carlos Garrido e Carles Riera tratam de modo didático os aspetos lingüísticos mais relevantes sob os quais pode perspectivar-se o léxico e a morfossintaxe dos textos técnico-científicos, procurando sempre facilitar uma consulta ágil e proveitosa.
ISBN:
978-84-87305-42-9
Páxinas: 640

24 × 16 cm
Através Editora
Prezo
33,25 €


SANTIAGO GUTIÉRREZ GARCÍ
 Amor e burlas na lírica trobadoresca. Un estudio das Cantigas paródicas galegoportuguesas
Inscríbese na liña de estudos desenvolvida arredor do proxecto O léxico do sufrimento nos trobadores que, dirixido por Mercedes Brea, levou adiante o grupo de investigación da Área de Filoloxía Románica da Universidade de Santiago.
ISBN:
84-8485-215-6
Páxinas: 264

17 × 24 cm
Ediciós do Castro
Prezo
19,68 €
ESPERANÇA CARDEIRA
 O essencial sobre a história do português
Este trabalho tem por objectivo descrever a formação histórica da língua portuguesa: das origens latinas aos primeiros textos escritos em Português, do Português Antigo à elaboração do Português Clássico e Moderno.
ISBN:
972-21-1778-5
Páxinas: 112
Rústica
13 × 20 cm
Caminho
Prezo
5,94 €
MARIA HELENA MIRA MATEUS E ALINA VILLALVA
 O essencial sobre a lingüística
A natureza desta disciplina e da sua relação com o estudo da linguagem e das línguas para público não especialista. Discute-se o que caracteriza uma língua e a sua variação a apresentam-se os principais marcos históricos da reflexão sobre as línguas.
ISBN:
972-21-1777-7
Páxinas: 116
Formato: CD

13 × 20 cm
Caminho
Prezo
5,14 €


VALENTIM RODRIGUES FAGIM
 Do Ñ para o NH
Parte da base de galegos e galegas já terem um conhecimento passivo/ativo do português mas incide naqueles áreas onde a castelhanização é mais notória centrando-se na ortografia, morfossintaxe e no léxico.
ISBN:
978-84-97035-37-5
Páxinas: 174

25 × 17,5 cm
Através Editora
Prezo
15 €
Mª Consuelo de Frutos e Cristina Marchisio
 Vocabulario galego-italiano das Belas Artes. Arquitectura
Vocabulario totalmente novidoso, pois non existen estudos previos que teñan traballado os eidos das Belas Artes relacionando o galego e o italiano.
ISBN:
978-84-16954-27-8
Páxinas: 156

15 × 21 cm
USC
Prezo
10 €
Comissom Linguística da Agal
 Por um galego extenso e útil
Inicio a série de «Depoimentos» preparados pola Comissom Lingüística da Associaçom Galega da Língua,umha selecçom de trabalhos de diversa ordem,vidos a lume em diferentes meios,sobre aspectos do nosso idioma e país focalizados em chave reintegracionista.
ISBN:
978-84-87305-32-0
Páxinas: 332

23 × 15,5 cm
Através Editora
Prezo
20,9 €


Mª Consuelo de Frutos e Cristina Marchisio
 Vocabulario galego-italiano das Belas Artes. Escultura
Vocabulario totalmente novidoso, pois non existen estudos previos que teñan traballado os eidos das Belas Artes relacionando o galego e o italiano.
ISBN:
978-84-16533-76-3
Páxinas: 126

15 × 21 cm
USC
Prezo
10 €
Mª Consuelo de Frutos e Cristina Marchisio
 Vocabulario galego-italiano das Belas Artes. Escultura
Vocabulario totalmente novidoso, pois non existen estudos previos que teñan traballado os eidos das Belas Artes relacionando o galego e o italiano.
ISBN:
978-84-16954-26-1
Páxinas: 78

15 × 21 cm
USC
Prezo
10 €
Ramón Mariño Paz
 Fonética e fonoloxía históricas da lingua galega
Moitas das páxinas deste libro están dedicadas á exposición das mudanzas fonéticas e fonolóxicas que mediaron entre o latín que os romanos trouxeron á Gallaecia no século II a. C. e o galego que chegou ás portas do século XVI.
ISBN:
978-84-9121-187-7
Páxinas: 704

17 × 24 cm
Xerais
Prezo
29,93 € Introdução à Linguística geral portuguesa
A obra recebeu o Prémio Luís Filipe Lindley Cintra 1996, instituído pela Sociedade de Língua Portuguesa. Publicada nese ano por Caminho, é organizada por Isabel Hub Faria, Emília Ribeuiro Pedro, Inês Duarte e Carlos A. M. Gouveia.
ISBN:
972-21-1048-9
Páxinas: 632

17 × 24 cm
Caminho
Prezo
41,39 €
Pär Larson
 A lingua das cantigas
Primeira descrición sistemática da lingua usada polos trobadores da Península Ibérica entre finais do século XII e mediados do XIV, para compor tanto poesía lírica sacra como profana. Un libro que contribúe a pór en valor o noso patrimonio literario.
ISBN:
978-84-9151-390-2
Páxinas: 200

13,5 × 21 cm
Galaxia
Prezo
20,61 €
Francisco Fernández Rei
 Atlas lingüístico galego. Volume VI. Léxico. Terra. Plantas e árbores
O presente volume ocúpase do léxico da terra como espazo natural, das plantas e das árbores. O material sobre o que se elaboraron os mapas está constituído polas 167 enquisas realizadas en todo o territorio de fala galega entre os anos 1974 e 1977.
ISBN:
978-84-16533-12-1
Páxinas: 729

25 × 34 cm
USC
Prezo
95 €


++ Anterior ++   1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  ++ Seguinte ++

VOLVER SUBIR
BIBLOS clube de lectores | CONTACTO | TEXTO LEGAL