Biblos clube de lectores
Carlos Quiroga traza unha ampla panorámica da edición actual en lingua portuguesa
 + Buscador BIBLOS
 
  10222 Referencias
  Buscar
PRESENTACIÓN SUBSCRICIÓNS PEDIDOS PROMOCIÓNS
+ Portada ++ Contacto ++ Ver compra +


 ¡ BENVIDO !
 + Usuario
 
 + Contrasinal
 

  


 PRIMEIROS CAPÍTULOS
 EMMA PEDREIRA
 «As cinzas adentras»
 XAVIER FRÍAS
 O pai do artista
 HONORÉ DE BALZAC
 Eugénie Grandet
 CARLOS AMIL
 Benaventurados os que aman
 RAÚL VEIGA
 Esta noite no cinema
 LITO CARAMÉS
 E agora pasa un tren
 LOIS PEÑA NOVO
 La Mancomunidad Gallega
 IRIA LÓPEZ TEIJEIRO
 Meniña de cristal
 PABLO ROIBÁS PAINCEIRA
 O xuízo de Kaissa
 EVA VEIGA
 Desconcerto
 INMA LÓPEZ SILVA
 Non quero ser Doris Day
 SANTIAGO LOPO E NORBERTO FERNÁNDEZ
 Game over
 EVA VEIGA
 Desconcerto II
 CARLOS FREIRE CORDEIRO
 Acompañamento para fuga
 XABIER IGLESIAS
 Daniel e a Porta do Ceo
 XOSÉ CARLOS CANEIRO
 Blue Moon
 TUCHO CALVO
 Corazón entre desertos
 MANUEL LOURENZO
 Medea dos fuxidos e outras pezas
 XAVIER CASTRO
 A mesa e manteis. Historia da alimentación en Galicia
 MARICA CAMPO
 Onde houbo lume
 ELENA VEIGA RILO
 Morte en fucsia
 XOSÉ DÍAZ DÍAZ
 Fraquezas
 IRIA MORGADE VALCÁRCEL
 Verbas no ar
  + AUTORES
 
Arte


JESÚS ÁNGEL SIMAL LOZANO
 Láminas de Compostela
A man sensible do autor achega nestas láminas a Compostela que é catedral,mosteiro,pazo,maxia e arte. Colección de debuxos,con comentarios histórico-artísticos,que convidan a un vagaroso percorrido polas rúas de Santiago. Textos galego,castelán e inglés.
ISBN:
978-84-9887-286-6
Páxinas: 50
Rústica
22 × 30 cm
USC
Prezo
19 €
RAMÓN FÁBREGAS VALCARCE, CARLOS RODRÍGUEZ RELLÁN (ED.)
 A arte rupestre no norte do Barbanza
Achega interdisciplinar ao grande número de estacións rupestres da vertente norte da península do Barbanza na que afeccionados e arqueólogos atoparon nos últimos anos unha manchea de representacións artísticas.
ISBN:
978-84-8408-666-6
Páxinas: 308
Formato: Libro + DVD

21 × 29 cm
Andavira
Prezo
30,4 €
J. Ramón Soraluce Blond
 Historia del arte para incrédulos
Catedrático de Composición Arquitectónica (Historia da Arte) na Universidade da Coruña, o autor fai nesta obra un repaso dos acontecementos artísticos que non coincidiron coa visión convencional da arte ou que non foron valorados debidamente.
ISBN:
978-84-8408-885-1
Páxinas: 244

15,5 × 23 cm
Andavira
Prezo
17,95 €


J.JORGE LETRIA E ANDRÉ LETTRIA
 Animais fantásticos
Percorrido polos iconos da mitoloxía e das crenzas populares, desde o Centauro ata o Lobishome, pasando polo Unicornio e a Esfinxe. Recolle 19 animais fantásticos versados por Jorge Letria, en tradución de Xosé Ballesteros, e ilustrados por André Letria.
ISBN:
978-84-8464-622-8
Páxinas: 48

22 × 22 cm
Kalandraka
Prezo
14 €
CHARO PORTELA YÁNEZ
 Luís Seoane e a Galicia Medieval
Roi Xordo, María Balteira, Pedro Madruga e San Ero de Armentaira aparecen na obra de Luís Seoane, nos seus debuxos, tapices e gravados. Este libro aborda a idea que Seoane foi construíndo da Galicia medieval.
ISBN:
978-84-9887-287-3
Páxinas: 178

12 × 18,5 cm
USC
Prezo
10 €
Xosé R. Barreiro Fernández e Beatriz López Morán
 Maruja Mallo
Percorrido por series e obras procedentes da etapa americana de Maruja Mallo (Viveiro, 1902-Madrid, 1995), pintora surrealista considerada da xeración de 1927 e da denominada vangarda interior española, que botou en América trinta anos da súa vida.
ISBN:
978-84-9865-687-9
Páxinas: 120

24 × 21 cm
Galaxia
Prezo
19 €


Emílio Távora Vilar (Coord.)
 Design et al. Dez perspectivas contempoâneas
O design nas suas vertentes principais: industrial, comunicação, gestão,produto, investigação, multimédia, história e teoria. Emílio Távora Vilar, Eduardo Aires, Francisco Providência, Heitor Alvelos, José Bártolo...
ISBN:
978-972-20-5396-9
Páxinas: 224

15,5 × 23,5 cm
Dom Quixote
Prezo
16 €

 Reconstrucción del coro pétreo del Maestro Mateo
O usuario desta aplicación accede a unha reconstrucción virtual en tres dimensións do coro mateano ubicado na Catedral de Santigo, tal e como era –según as investigacións realizadas- hasta a súa destrucción no ano 1603.
ISBN:
84-89748-58-6
Formato: CD_ROM
Rústica
Fundación Pedro Barrié de la Maza
Prezo
12,54 €
BEGOÑA SONEIRA
 O deseño dende Milán coa figura crítica de Tomás Maldonado
Número nove dos Cadernos do Laboratorio de Formas, que 42 anos despois da creación desta institución sirve para reflexionar sobre o deseño industrial e, con máis amplitude, sobre o deseño e a figura crítica de Maldonado. En galego, castelán e italiano.
ISBN:
84-8485-194-X
Páxinas: 248

17 × 24 cm
Ediciós do Castro
Prezo
15,68 €


ISAAC DÍAZ PARDO
 ESGOTADO: Contribución de urgencia al entendimiento de los problemas de arte/industria
Nº 18 dos Cuadernos del Seminario de Estudios Cerámicos de Sargadelos. En castelán.
ISBN:
978-84-85134-12-0
Páxinas: 70
Rústica
17 × 24 cm
Ediciós do Castro
Prezo
2 €
CAIO REISEWITZ
 Maracutaia
Catálogo da exposición do mesmo nome que nestes días reúne nas cidades de Vigo (Fundación Pedro Barrié) e Pontevedra (Fundación Rosón Arte) máis de corenta fotografías da produción máis recente do artista, desde 2001.
ISBN:
978-84-95892-80-5
Páxinas: 134

17 × 23,5 cm
Fundación Pedro Barrié de la Maza
Prezo
19 €
STÉPHANE POULIN
 Bestiario
Seres dotados de características físicas e psicolóxicas imposibles, animais humanizados, nun espazo repleto de alusións a Magritte, Hopper ou Van Gogh. A tradución é de Ramón Nicolás.
ISBN:
84-8464-547-9
Páxinas: 72

21,5 × 30 cm
Faktoría K de Libros
Prezo
19 €


RAMÓN OTERO PEDRAYO
Una historia del arte universal
Texto inédito que recolle a visión que o escritor ourensán tiña do mundo da arte, incluídos a música e o cinema. Escrito en castelán entre 1966 e 1967, responde a un probable encargo editorial que nunca chegou a publicarse. lIMIAR DE mARÍA lUÍSA sOBRINO.
ISBN: 848288-702-5
Páxinas: 704
Rústica
Editorial: Galaxia
Prezo: 33,92 euros


 Diccionario de escultura portuguesa
Sintetiza conhecimentos e abre pistas para a ulterior investigação duma arte menos estudada que a pintura ou a arquitectura de Portugal. Daí decorrem várias dificuldades, desde a localização de peças, até ao simples conhecimento de aspectos biográficos.
ISBN:
972-21-1762-9
Páxinas: 656
Rústica
17,7 × 24,7 cm
Caminho
Prezo
62,24 €
X. ANTÓN CASTRO
 As mazás de Yoko Ono
O subtítulo, , sitúa esta viaxe polo mundo das artes plásticas e visuais que o ensaísta e crítico de arte fai neste tratado histórico sobre as últimas expresións da arte contemporánea. Fotografías en b/n.
ISBN:
84-88137-69-9
Páxinas: 108
Rústica
14 x 21 cm
Espiral Maior
Prezo
14 €
KVETA PACOVSKA
 Hasta el infinito
Libro de arte e deseño, desafiante e imaxinativo, nada convencional, que vén ser unha síntese da obra gráfica e plástica da autora (Praga, 1928). Contén páxinas en formato pop-up e outras troqueladas, estampacións en prata...
ISBN:
978-84-96957-35-0
Páxinas: 128
Sobrecuberta plástica
27 × 27 cm
Kalandraka
Prezo
38 €


++ Anterior ++   1  |   2  |   3  |   4  ++ Seguinte ++

VOLVER SUBIR
BIBLOS clube de lectores | CONTACTO | TEXTO LEGAL